top of page
Health Wise Chiropractic Logo Sunbury Health Wise Chiropractic Melton_Strathtulloh

What is a Theragun Instrument 

ਇੱਕ ਪਰਕਸ਼ਨ ਮਸਾਜਰ ਇੱਕ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਘਣੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ-ਟਿਸ਼ੂ ਮਸਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੂੰ

ਨੂੰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 03 9467 7889 ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

 

3/21 ਡੋਰਨੋਚ ਡਰਾਈਵ ਸਨਬਰੀ 3429

131 ਵੈਂਬਲੀ ਐਵੇਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਥਟੂਲੋਹ (ਮੇਲਟਨ) 3338

bottom of page